г.Актобе, ул.Айтеке би 52

+7 7132 21 17 32

+7 7132 21 73 65

Академическая мобильность: Казахско-Русский Международный университет и университет «Туран-Астана»

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ

 

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті мен "Тұран-Астана" университеті арасындағы ынтымақтастық аясында ҚОХУ-ң 6В04211 – Құқық білім беру бағдарламасының білім алушылары академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде білім алуда.

Білім алушылар Қазақ-Орыс Халықаралық университетіне осы мүмкіндік үшін алғыстарын білдіруде: «Біз университетіміздің басқа қалаларға алмасу бойынша студенттерді жіберуге мүмкіндігі бар екеніне, Астана қаласында болып, жаңа, қосымша білім мен дағдыларды алуға мүмкіндік алғанымызға өте қуаныштымыз!»

 

Аккредиттеу және академиялық ұтқырлық бөлімі

 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ


 
В рамках сотрудничества между Казахско-Русским Международным университетом и университетом «Туран-Астана» обучающиеся КРМУ образовательной программы 6В04211 – Право обучаются по программе академической мобильности.

Обучающиеся выражают огромную благодарность Казахско-Русскому Международному университету за такую возможность: «Мы очень рады, что у нашего университета есть возможность отправлять студентов по обмену в другие города, что нам выпала такая возможность побывать в городе Астана и получить новые, дополнительные знания, навыки и компетенции».


Отдел аккредитации и академической мобильности

Ваше сообщение отправлено!